Aankoopbegeleiding

Met De Steen aankoopbegeleiding kunt u snel en verstandig schakelen binnen de huidige marktomstandigheden.

De huidige markt wordt regelmatig aangeduid als oververhit. Het klopt dat er momenteel een beperkt aanbod is ten opzichte van de vraag. De verkoopsnelheid van courante objecten is dan ook hoog. Snel kunnen schakelen in deze marktomstandigheden is noodzakelijk om mee te doen in het biedingsproces. We helpen u graag in dit proces. Wij hebben deze in drie fases ingedeeld:

  1. In het Voortraject bepalen we in overleg de kenmerken waaraan de woning moet voldoen. We gaan daarbij ook in op het gewenste rendement en bepalen welke wijken passen bij het profiel.
  2. In de fase van Object selectie wordt het concrete aanbod bekeken, beoordeeld en bepaald of er al dan niet een bieding uitgebracht kan worden.
  3. De fase van het Aankoopproces is de meest spannende! In nauwe onderlinge afstemming wordt een bieding uitgebracht. Deze fase ronden we uiteindelijk af bij de notaris wanneer de handtekeningen gezet zijn.. 

 

In onderstaand overzicht zijn per fase de verschillende stappen opgenomen.

1)     Voortraject:

- Adviseren en vaststellen profiel te kopen woning
- Rendementsberekening op basis van vastgesteld profiel

2)     Object selectie:

- Proactief informeren over geschikt aanbod
- Afspraak plannen voor bezichtiging
- Bezichtigen woning (samen met u)
- Advies over bouwkundige keuring
- Waardebepaling
- Rendementsberekening maken na bezichtiging

3)     Aankoopproces:

- Aankoopvoorwaarden vaststellen (samen met u)
- Bepalen aankoopstrategie (samen met u)
- Bieding uitbrengen
- Voeren van de onderhandelingen over prijs en voorwaarden
- Controleren van de koopakte
- Volgen van de ontbindende voorwaarden
- Controleren akte van levering en nota van afrekening
- Inspectie van het pand voor de overdracht
- Begeleiding tijdens de overdracht bij de notaris
- Aftersales 

  

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info